EN ISO 11612 – Odjeća za zaštitu od toplote i plamena

Zaštitna odjeća certificirana prema normi EN ISO 11612 pruža korisniku zaštitu prilikom kratkog kontakta sa plamenom ili toplinom koju mogu nositi razni korisnici.
Zahtjevi svojstava su primjenjivi za odjevne predmete koji mogu biti nošeni u širokom rasponu upotrebe, tamo gdje postoji potreba za odjećom sa svojstvima ograničenog širenja plamena i gdje korisnik može biti izložen zračenju, konvekciji (strujanju), dodiru s toplinom ili prskanjem rastopljenog metala.

Rezultati testiranja prema ovoj normi su određeni slovima A, B, C, D, E i F. Ukoliko slovo nije specificirano i klasa je označena sa ”O”, nije ispunjen najniži zahtjev testiranja po ovoj normi ili testiranje nije izvršeno (što znači da odjeća nema odgovarajuća zaštitna svojstva).