BasicWELD

Zaštitna odjeća za osnovnu upotrebu

BasicWELD kolekcija zaštitne odjeće, dizajnirana je sa ciljem osnovne zaštite zavarivača od prskanja kapljica topljenog metala, toplote, plamena i elektro-šoka tokom u procesu manjih zavarivanja. Otporna i solidna, može se koristiti zasebno ili u kombinaciji sa drugim proizvodima iz PremiWELD ili BasicWELD kolekcije za primjene gdje su veći rizici pri zavarivanju.

BasicWELD kolekcija je dizajnirana za osnovnu zaštitu i upotrebu u industriji. Izrađuje se od kvalitetnih tekstilnih materijala , kvalitetne kože i cjepanika kože, para i meta-aramidnih materijala. Šivanjem kvaslitetnim koncima te optimizirani dizajn i izrada radi smanjenja uticaja prskanja tečnim metalom i rizika koje nose toplota i vatra na korisnika, čine ovu kolekciju solidnim izborom za osnovnu zaštitu.

BasicWELD kolekcija se sastoji od zaštitnih rukava, gamašni, pregača, hlača, jakni, kapuljača, rukavica i pribora koji su proizvedeni za osnovnu zaštitu.