EN 511 – Radne rukavice za zaštitu od hladnoće

Rukavice su posebno dizajnirane za zaštitu ruku od hladnoće. U skladu sa EN 511, sva ispitivanja su obavljena na kombinaciji materijala korištenih u rukavicama. Na svojstva izolacije rukavica mogu uticati na primjer temperatura vazduha, vlažnost, brzina vjetra, vrijeme izlaganja, nivo aktivnosti, zdravlje i dobrobit korisnika. Ako je mokra, rukavica može izgubiti svoja izolacijska svojstva.

Standard procjenjuje performanse u hladnim i ekstremnim uvjetima. Zaštita od hladnoće prikazana je piktogramom koji prati tri nivoa performansi, od kojih se svaki odnosi na određene kvalitete.

Piktogram prate tri broja koji predstavljaju:

1. Otpornost na konvektivnu hladnoću (nivoi performansi 0-4)

2. Otpornost na kontakt hladno (nivo performansi 0-4)

3. Propustljivost vode (nivo performansi 0 ili 1)

0 = prodor vode nakon 30 minuta

1 = nema prodiranja vode nakon 30 minuta.

Što je viši nivo performansi, to je bolji izolacioni kapacitet.