EN 149+A1:2010 – Oprema za zaštitu organa za disanje – Filtracione polumaske za zaštitu od čestica

Ovim evropskim standardom utvrđuju se minimalni zahtjevi za polumaske za filtriranje kao sredstva za zaštitu disajnih organa za zaštitu od čestica. Za ocjenu usklađenosti sa zahtjevima uključeni su laboratorijski i praktični testovi performansi.

Svi respiratori za prašinu bez održavanja koji se plasiraju na evropsko tržište moraju biti odobreni u skladu sa zahtjevima Evropske direktive o ličnoj zaštitnoj opremi.

Ova nova klasifikacija uključuje promjene i nove zahtjeve performansi. Uvedeni testovi djelimično imaju za cilj da daju korisniku dodatno povjerenje u efikasnost respiratora, osiguravajući kontinuiranu zaštitu respiratornog trakta čak i u posebno zahtjevnim okruženjima. Osim toga, za respiratore klasificirane prema novim pravilima kao “za višekratnu upotrebu”, kako bi mogli ponoviti čišćenje, skladištenje i ponovnu upotrebu između smjena.