EN 13034+A1:2010 – Zaštitna odjeća protiv tečnih hemikalija

Ovaj dokument utvrđuje minimalne zahtjeve za ograničenu upotrebu zaštitne odjeće od tečnih hemikalija koja se može ponovno koristiti. Hemijska zaštitna odjeća ograničenih performansi namijenjena je za upotrebu u slučajevima mogućeg izlaganja raspršenoj svjetlosti, tekućim aerosolima ili niskom pritisku, prskanju male zapremine, protiv kojih nije potrebna potpuna barijera propusnosti tekućine (na molekularnom nivou).

Ovaj dokument pokriva i hemijska zaštitna odijela i djelomičnu zaštitu tijela.

Hemijska zaštitna odijela (tip 6) pokrivaju i štite barem trup i udove, npr. jednodijelni kombinezon ili dvodijelna odijela, sa ili bez kapuljača, čarapa ili navlaka za čizme. Ovaj dokument utvrđuje minimalne zahtjeve za veze između različitih dijelova odijela tipa 6 korištenjem smanjenog ispitivanja raspršivanjem cijelog odijela. Djelomična zaštita tijela sličnih ograničenih performansi (tip PB [6]) pokriva i štiti samo određene dijelove tijela, npr. kaputi, kecelje, rukavi itd. Ne treba ih testirati na ispitivanje cijelog odijela.