EN 12477:2001 – Zaštitne rukavice za zavarivače

Ovaj standard opisuje kako rukavice treba da budu dizajnirane da obezbijede zaštitu ruku i zglobova u zavarivanju i sličnim radnim situacijama. Rukavice za zavarivanje moraju biti ispitane prema EN 388. Također moraju da obezbijede zaštitu od prskanja rastopljenog metala, kratkotrajnog izlaganja otvorenom plamenu, toplote zračenja, kontaktne toplote i mehaničke zaštite prema EN 407.

Rukavice se također ocjenjuju prema svom dizajnu i namjeni:

Tip A se odnosi na rukavice sa većom zaštitom od toplote, ali sa manjom fleksibilnošću i spretnošću.

Tip B se odnosi na rukavice sa manjom zaštitom od toplote, ali sa većom fleksibilnošću i spretnošću.