EN 1149-1:2001 – Zaštitna odjeća – Elektrostatske osobine

Ovaj evropski standard specificira elektrostatske zahtjeve i ispitne metode za dijelove elektrostatske zaštitne odjeće da bi se izbjeglo pražnjenje koje bi prouzrokovalo požar. Zahtjevi su nedovoljni u kisikom bogatoj zapaljivoj atmosferi i ispitne metode nisu primjenjljive za tkanine sa provodljivim vlaknima.

Ovaj standard nije primjenjljiv za zaštitu od visokog napona.