BAS EN 61482-1-2:2016 – Rad pod naponom – Zaštitna odjeća protiv toplotnog djelovanja električkog luka

BAS EN 61482-1-2:2016 specificira procedure za testiranje materijala i odjevnih predmeta namijenjenih za upotrebu radne odjeće otporne na toplotu i plamen, ako postoji opasnost od električnog luka. Usmjeren i ograničen električni luk u ispitnom krugu se koristi za klasifikaciju materijala i odjeće u dvije definisane klase zaštite od luka.

Ostali efekti pored termičkih efekata od električnog luka kao što su buka, emisija svjetlosti, porast pritiska, vruće ulje, strujni udar, posljedice fizičkog i mentalnog udara (stresa) ili toksičnih utjecaja nisu obuhvaćeni ovim standardom.

Ovo izdanje predstavlja tehničku reviziju koja uključuje sljedeće značajne tehničke promjene u odnosu na prethodno izdanje: – Nove srednje vrijednosti glavnih kontrolnih parametara energije luka i energetskog incidenta na osnovu proširene statističke baze podataka koja se sastoji od vrijednosti parametara izmjerenih u četiri laboratorije; – Smanjenje provjera valjanosti opsega od glavnih kontrolnih parametara; – Određivanje energetskog incidenta iz prosječne vrijednosti dobijene mjerenjem sa dva senzora; – Određivanje krivih zagrijavanja pri prenešenoj energiji incidenta i prihvatanje dopune kriterijuma toplotnog fluksa.