PremiResp – Jednokratna respiratorna maska sa ventilom FFP2 FV series

Filtrirajuće polumaske iz serije PREMI-RESP su izrađene od netkanih sintetičkih vlakana sa namjenom za filtriranje krutih čestica i aerosola koje se mogu naći u zraku. U ovu polumasku je ugrađen filter visokih performansi BFE99+ sa efikasnošću filtriranja >99% i namjenjeni su za filtriranje čestica dima, čađi, polena, fine prašine, tečnih aerosola i kapljičnih mikroorganizama iz zraka koji prolazi kroz filter. Primarna namjena PREMI-RESP jednokratnih respiratora je za rad i zaštitu u industriji.

Namjenjene za minimalno 8 radnih sati u industriji a prema gore navedenim uslovima za svaki tip maske. Ugrađeni ventil olakšava izvršavanje teških fizičkih poslova.