PremiResp – Jednokratna respiratorna maska bez ventila FFP2 F series

Filtrirajuće polumaske bez ventila iz serije PREMI-RESP su izrađene od netkanih sintetičkih vlakana sa namjenom za filtriranje krutih čestica i aerosola koje se mogu naći u zraku. Primarna namjena PREMI-RESP jednokratnih respiratora je za rad i zaštitu u industriji.

Premi-Resp FFP2 2221 FV – filtrirajuća maska sa ventilom – zelena boja lastike