PremiResp – Jednokratna respiratorna maska sa ventilom FFP1 FV series

Referenca: 2111FV
Premi-Resp FFP1 2111 FV – filtrirajuća maska sa ventilom – žuta boja lastike
Tip: Oprema za zaštitu na radu
Veličina: Univerzalna
Boja: Bijela za pojačanu higijenu
Dodatno: Mikrofiber spužva za zaptivanje dijela koji se oslanja na nos radi zaštite od maglenja naočala
Dodatno: Aluminijska pločica za konturiranje i fiksiranje maske na nos.
Dodatno: Elastične trake za postavljan je maske na glavu i optimalno pasovanje na svaki oblik glave.

Standard: BAS EN 149:2001+A1:2009

PREMI-RESP
Made for professionals – Proizvedeno za profesionalce