Filteri za maske

Honeywell filteri za polumaske: Valuair – Premier – MX/PF F950 i Optifit twin

Za polu maske i maske za čitavo lice (Optifit twin)

  • Plastični filteri koji ne smetaju niti smanjaju vidno polje

  • Uklopni-klik sistem. Korisnik provjerava da li je filter uklopio po zvuku klika

  • Mehanička filter membrana. Optimizirana trajnost filtera

  • Dupla struktura filetra. Dobra ventilacija

  • Ovi filteri su visokog kvaliteta i dobre djelotvornosti

  • Pakovanje u parovima, lahko za skladištiti

Šifra
Kod boja
Opis

1001619

A1

1001620

A1P3

1001577

A2

1001583

A1P3

1001578

B1

1001584

B1P3

1001608

AB1

1001609

AB1 P3

1001579

AE1

1001585

AE1 P3

1001580

K2

1001586

K2

1001581

 

ABEK1

1001587

 

ABEK1P3

1002800

 

Predfilteri P1

1002801

 

Predfilteri P2

1000605

 

Predfilteri za farbanje

1003529

 

P3 (LP) filter

1003529

 

Držač za predfiltere P1/P2