BAS EN 407 – Rukavice za zaštitu od toplinskih rizika

Ovaj dokument utvrđuje zahtjeve, metode ispitivanja, označavanje i informacije za zaštitne rukavice i drugu zaštitnu opremu za ruke od toplotnih rizika za profesionalnu upotrebu, potrošačku, kućnu upotrebu.

Ovaj dokument se također primjenjuje na zaštitnu opremu za ruke. Koristi se za sve rukavice i drugu zaštitnu opremu za ruke koja štiti ruke ili dio šake od topline i/ili vatre u jednom ili više sljedećih oblika: plamen, kontaktna toplina, konvektivna toplina, zračenje topline, male prskanje ili velike količine rastopljenog metala. Ovaj dokument se ne odnosi na rukavice za vatrogasce ili zavarivanje koje imaju svoje standarde.