10-2150 Varilačka rukavica

Klasična rukavica 10-2150 je cijela podstavljena pamučnom postavom. Dlanica je urađena od lica goveđe kože,...

Više informacija

10-2101GB Varilačka rukavica

Rukavica 10-2101 je naša opće namjenska rukavica u našoj ponudi, napravljena je od goveđe špalt kože and...

Više informacija

10-2101 Varilačka rukavica

Rukavica 10-2101 je naša opće namjenska rukavica u našoj ponudi, napravljena je od goveđe špalt kože and...

Više informacija

10-2392GB Varilačka rukavica

Varilačka rukavica 10-2392GB je izrađena goveđe špalt kože, čitava je futrovana u pamučnoj postavi, šivena...

Više informacija

10-2392 MIT Varilačka rukavica

Varilačka rukavica sa jednim prstom 10-2392 MIT je izrađena goveđe špalt kože, čitava je futrovana u...

Više informacija