EN 374

EN374

 

POLJE PRIMJENE

Ovaj standard oređuje sposobnost rukavice da zaštiti korisnika od hemikalija i/ili mikro-organizama.

DEFINICIJE – DUŽINA ŽIVOTA RUKAVICA

Degradacija se ocjenjuje prema promjeni sastava i integriteta rukavice nakon izloženja hemikalijama

Penetracija (proboj) – je protok hemikalija i mikro-organizama kroz porozni materijal, šavove, male rupice ili druge male defekte u materijalu rukavice

Prožimanje (prodiranje) – je proces kada hemikalja prođe kroz materijal rukavice na molekularnog nivou. Prožimanje znači sljedeće: proboj molekula hemikalije kroz vanjski sloj materijala rukavice. Difuzija (rasprostranjenost) je kretanje molekula kroz materijal. Desorpcija je tok molekula iz unutrašnjosti rukavice prema vani.

ZAHTJEVI – USLOVI

  • Dokazivanje minimalne propusnosti tekućina: Minimalna propusnost tekućine rukavice biće najmanje jednaka minimalnoj dužini rukavica navedeno u EN 420 normama.
  • Penetracija: Rukavice neće propustiti kada bude testirana zrakom i/ili vodom, i biće provjerena shodno sa Prihvatljivom razinom kvalitete.
Nivo performanse
Prihvatljiva razina kvalitete
Inspekcija razine
Nivo 3
> 0,65
G1
Nivo 2
> 1,5
G1
Nivo 1
> 4,0
S4

 

“Hemijski otporna” piktorgram rukavice mora biti popraćen sa 3-znamenkastom šifrom. Ova šifra se odnosi na slova 3 hemikalije (iz liste od 12 osnovnih definisanih hemikalija), za koje je vrijeme proboja dobiveno najmanje 30 minuta.

 

Slovo
Hemikalija
CAS broj
Kategorija
A
Metanol
67-56-1
Primarni alkohol
B
Acetone
67-64-1
Keton
C
Acetonitril
75-05-8
Nitril
D
Dihlorometan
75-09-2
Hlorirani ugljikovodik
E
Ugljik disulfid
75-15-0
Sumpor koji sadrži organski spoj
F
Toluen
108-88-3
Aromatski ugljikovodik
G
Dietilamin
109-89-7
Amin
H
Tetrahidrofulan
109-99-9
Heterociklički eter
I
Etil acetat
141-78-6
Ester
J
n-Heptan
142-85-5
Zasićeni ugljikovodik
K
Natrij hidroksid (soda) 40%
1310-73-2
Anorganske baze
L
Sumporna kiselina 96%
7664-93-9
Anorganska mineralna kiselina

 

Prožimanje: Svaka hemikalija testirana je klasificirana prema vremenu proboja (preformansne razine od 0 do 6).

 

Izmjereno vrijeme proboja
Zaštitna oznaka
> 10 minuta
klasa 1
> 30 minuta
klasa 2
> 60 minuta
klasa 3
> 120 minuta
klasa 4
> 240 minuta
klasa 5
> 460 minuta
klasa 6

 

“Niski hemijska otpornost” ili “Vodonepropusnost” piktogram rukavice se koristi za one rukavice koje nezadovoljavaju vrijeme proboja od najmanje 30 minuta protiv najmanje 3 hemikalije navedene u listi, ali ipak podliježu sa testom penetracije.

“Mikro-organizmi” piktogram se koristi kada rukavice podliježu barem razini 2 za test penetracije.

Tabela ispod će vam pomoći da odaberete odgovarajući materijal protiv raznih vrsta hemikalija

 

Hemijska grupa
Prirodna guma
Nitril
Neopren
PVC PVA Butyl
Otopine
X
X
-
-
-
Ketoni
X
-
X
-
X
X
Kiseline
X
X
X
X
Ugljikovodonici
-
X
X
-
-
Ulja
-
X
X
X
X
Masti
-
X
X
X
X
Organske otopine
-
X
X
-
-

 

Upozorenje: Informacije o hemikalijama nužno ne oslikavaju stvarno trajanje na radnom mjestu.