EN 13034

EN 13034

 

 Zaštitna odjeća protiv hemikalija

Zbog veoma kopleksnih zahtjeva, koji su obavezni za ovu vrstu zaštine opreme, podstičemo korisnike da koriste i da se pridržavaju uputa koje dolaze uz odjeću.

EN13034 (TIP 6): Odjeća za zaštitu od tekućih hemijskih proizvoda – Zahtjevi odjeće za hemijsku zaštitu koja pruža ograničenu zaštitu od tekućih hemijskih proizvoda (oprema tipa 6), uključujući dijlove odjeće koji štite samo određene dijelove tijela (tip PB (6)).

Ova norma određuje minimalne zahtjeve odjeće za hemijsku zaštitu čija je upotreba ograničena ili semože ponovo koristiti, a koja pruža ograničenu zaštitu. Odjeća za hemijsku zaštitu ograničene upotrebe osmišljena je za upotrebu u slučaju moguće eksplozije laganon raspršivanja, tekućih aerosola ili pod slabim pritiskom, laganog prskanja, za čiju zaštitu nije potrebna potpuna barijera propuštanju tekućine (na nivou molekula).

EN13982-1 (TIP 5): Odjeća za zaštitu od krutih čestica – Zahtjevi performansi odjeće za zaštitu od hemijskih proizvoda koji nude zaštitu cijelog tijela od krutih čestica koje se prenose zrakom (otjeća tipa 5).

Ova norma određuje minimalne zahtjeve odjeće za hemijsku zaštitu otporne na prodiranje krutih čestica koje se prenose trakom (tip 5). Ova odječa štiti cijelo tijelo, npr. trupm ruke i noge, kao što su jednodjelni ili dvodjelni kombinezoni sa ili bez kapuljače-maske ili naočalama, sa ili bez zaštite stopala.

 

NORMA
TIP
HEMIJSKA ZAŠTITA
EN13034
6
Protiv prskanja hemikalija
EN13982-1
5
Protiv prašine (azbest)
EN14605
4
Protiv maglice
EN14605
3
Protiv mlaza
EN943-1
2
Kombinezon koji propušta plin
EN943-1
1
Kombinezon nije propustan na plinove

 

 

EN13982-1 (TIP 5): Odjeća za zaštitu od tekućih hemikalija – Zahtjevi odjeće za zaštitu od hemijskih proizvoda čiji su šavovi nepropusni za tekućinu (tip 3) ili za rasprišivanje (tip 4), uključujući dijelove odjeće koji štite samo određene dijelove tijela (tip PB (3) ili top PB (4)).

 

Ova norma određuje minimalne zahtjeve odjeće za hemijsku zaštitu ograničenog korištenja ili koja se može ponovno koristiti.

– Odjeća štiti cijelo tijelo, a čiji su šavovi nepropusni za tekućinu (Tip 3: odjeća nepropusna za tekućinu);
– Odjeća koja štiti cijelo tijelo, a čiji su šavovi nepropusni za maglicu (Tip 4: odjeća nepropusna za maglicu); Treba naglasiti: Ova norma je prije bila EN1512 (tip 4) i EN1513 (tip 3).

 

EN13982-1 (TIP 5): Odjeća za zaštitu od tekućih i plinovitih hemijskih proizvoda, uključujući tekući aerosol i krute čestice – Zahtjevi performansi za kombinezone za hemijsku zaštitu nepropusne za plinove (tip 1) namijenjene za spasilačke ekipe (ET). Ova norma određuje minimalne zahtjeve, metode ispitivanja za kombinezone za hemijsku zaštitu, ventilirane ili neventilirane, za ograničenu ili ponovnu upotrebu, uključujući i elemente kao što su rukavice i čizme